ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo có trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, quản lý chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy và học tập, cấp bằng tốt nghiệp cho bậc đại học, cao đẳng chính quy và không chính quy (hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa).
 • TIN TỔNG HỢP

  LỊCH THI CUỐI KỲ HK1/2021-2022 + XÓA I HK2/2020/2021, HK3/2020-2021 Lịch thi lại các lớp việt pháp HK2/2020-2021 LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ HK1/2021-2022 LỊCH THI CUỐI KỲ HK202 VÀ DT202 Lịch thi cuối kỳ HK3/2020-2021 Lịch kiểm tra giữa kỳ Dự thính HK2/2020-2021 Bố sung
 • LỊCH HỌC VỤ

 • SINH VIÊN

  LỊCH THI CUỐI KỲ HK1/2021-2022 + XÓA I HK2/2020/2021, HK3/2020-2021 Lịch thi lại các lớp việt pháp HK2/2020-2021 LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ HK1/2021-2022 LỊCH THI CUỐI KỲ HK202 VÀ DT202 Lịch thi cuối kỳ HK3/2020-2021 Lịch kiểm tra giữa kỳ Dự thính HK2/2020-2021 Bố sung
 • CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

 • BÁCH KHOA E-LEARING

 • TRA DANH SÁCH

 • Cổng thông tin sinh viên

 • tuyển sinh

 • NGÀNH ĐÀO TẠO

 • TỐT NGHIỆP

  DANH SÁCH SV HỆ VLVH, ĐTTXA TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2021 DANH SÁCH SV HỆ VLVH, ĐTTXA TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2020 DANH SÁCH SV HỆ VLVH, ĐTTXA TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2020 LỊCH TRÌNH ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG ĐỢT THÁNG 11/2019 DANH SÁCH SV HỆ VLVH, ĐTTXA TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2019 LỊCH TRÌNH ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG ĐỢT THÁNG 04/2019
 • Tra cứu văn bằng

 • --MyBK-- (DỊCH VỤ)

 • CHƯƠNG TRÌNH ACTS

 • Quy Trình ISO