ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo có trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, quản lý chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy và học tập, cấp bằng tốt nghiệp cho bậc đại học, cao đẳng chính quy và không chính quy (hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa).
 • TIN TỔNG HỢP

  THÔNG BÁO (học E-learning cho tất cả các sinh viên) Thông báo thực hiện Thực tập ngoài trường, Đồ án và Luận văn Tốt nghiệp HK 2/2019-2020 và học kỳ hè năm học 2019 - 2020 DANH SÁCH SV HỆ VLVH, ĐTTXA TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2020 LỊCH CUỐI KỲ DỰ THÍNH HỌC LẠI 191 VÀ K2019 ĐỢT 2 VLVH Danh sách các môn học dự kiến mở lớp đợt 1HK192 hệ VLVH Thay đổi lịch thi cuối kỳ học kỳ học kỳ 1 - Năm học 2019-2020 môn Vẽ Kỹ Thuật
 • LỊCH HỌC VỤ

 • SINH VIÊN

  THÔNG BÁO (học E-learning cho tất cả các sinh viên) Thông báo thực hiện Thực tập ngoài trường, Đồ án và Luận văn Tốt nghiệp HK 2/2019-2020 và học kỳ hè năm học 2019 - 2020 LỊCH CUỐI KỲ DỰ THÍNH HỌC LẠI 191 VÀ K2019 ĐỢT 2 VLVH Danh sách các môn học dự kiến mở lớp đợt 1HK192 hệ VLVH Thay đổi lịch thi cuối kỳ học kỳ học kỳ 1 - Năm học 2019-2020 môn Vẽ Kỹ Thuật DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC MỞ DỰ THÍNH HỌC LẠI TẾT 2020 HỆ VLVH VÀ ĐTTXA
 • CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

 • BÁCH KHOA E-LEARING

 • TRA DANH SÁCH

 • Cổng thông tin sinh viên

 • tuyển sinh

 • NGÀNH ĐÀO TẠO

 • TỐT NGHIỆP

  DANH SÁCH SV HỆ VLVH, ĐTTXA TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2020 LỊCH TRÌNH ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG ĐỢT THÁNG 11/2019 DANH SÁCH SV HỆ VLVH, ĐTTXA TỐT NGHIỆP THÁNG 04/2019 LỊCH TRÌNH ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG ĐỢT THÁNG 04/2019 Danh sách Sinh viên Chưa Đủ Điều Kiện Xét Tốt Nghiệp Đợt Tháng 4/2015 Hệ VLVH Danh Sách Sinh Viên Dự Kiến Tốt Nghiệp HK2/2014-2015 hệ VLVH -Bổ Sung
 • Tra cứu văn bằng

 • --MyBK-- (DỊCH VỤ)

 • CHƯƠNG TRÌNH ACTS

 • Hỏi đáp sinh viên